De Dames Slier

Theater De Dames Slier maakt vrolijke, muzikale voorstellingen met inhoud. Het zijn voorstellingen om gewoon lekker naar te kijken, maar door de gelaagdheid van de voorstellingen kun je er veel meer mee. Daarbij besteedt ze veel zorg aan tekst, muziek, inhoud en vormgeving en dus is een voorstelling niet alleen een prachtig schouwspel, maar valt er ook tekstueel en muzikaal veel te genieten. Voor hun voorstellingen zoeken ze ook de samenwerking met anderen zoals bijvoorbeeld kinderboekenschrijfster Mariken Jongman. 

 

Voor veel kinderen is een toneelvoorstelling van De Dames Slier de eerste theaterervaring. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het voor een deel van de kinderen misschien ook wel de enige of een van de weinige theaterervaringen is die ze in hun leven meemaken.

De Dames Slier halen de drempel naar het theater weg bij kinderen door het directe contact te zoeken, aanraakbaar te zijn. Ze maken de theaterervaring zo tastbaar mogelijk door ook de “achterkant” van het theater zichtbaar maken. Zo mogen enkele kinderen helpen met het sjouwen van de rekwisieten en bij de opbouw. Door samen de theatersetting te maken hebben kinderen een geweldige ervaring. 

 

In veel voorstellingen zijn de karakters bezig met ontdekken wie ze zelf zijn en met het najagen van hun dromen. Doen wat je hart je ingeeft, is belangrijk. Lydia en Harmien hopen door hun voorstellingen kinderen mee te geven dat iedereen er mag zijn en dat je vooral moet zijn, wie je wilt zijn. Dat kinderen zich herkennen in de karakters en dat die boodschap overkomt, blijkt uit hun reacties.

 

Het klimaat en hoe we met onze leefomgeving en met de natuur omgaan gaat de dames aan het hart en dat is terug te zien in hun voorstellingen. Zwerfaval is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

 

Door het doordachte gebruik van tekst en muziek is de voorstelling niet alleen leuk, maar vragen “de dames” op speelse wijze aandacht voor deze actuele onderwerpen. De ervaring leert dat veel kinderen dit oppikken en daarover gaan nadenken. Op die manier hopen ze een bijdrage te leveren aan de bewustwording van kinderen om bewust om te gaan met hun leefomgeving, natuur en milieu. De dames willen de aarde doorgeven aan de kinderen en hen laten nadenken over hoe ook zij kunnen bijdragen aan duurzaamheid.

 

Koppeling kerndoelen 

Onze voorstellingen sluiten aan bij een aantal kerndoelen voor het primair onderwijs. Zo is koppeling mogelijk met de taaldomeinen (kerndoel 1, 3, 10 en 12), het domein mens en samenleving (kerndoel 39) en het domein kunstzinnige oriëntatie (kerndoelen 54 t/m 56).

Praktisch / De Dames Slier komt naar u toe!

Alle voorstellingen passen in een groot speellokaal of een gymzaal van de school. Er hoeft dus geen vervoer voor de leerlingen naar een theater te worden geregeld en/of gefinancierd (in een nabij theater spelen kan natuurlijk altijd). 

Kosten

 

De voorstellingen van De Dames Slier kunnen naar keuze worden geboekt: als vrije of besloten voorstelling (voor het onderwijs) en wel of niet in samenwerking met een (milieu-) organisatie. Wij gaan graag met u in overleg over het inbedden van onze voorstelling in een breder kader door een lesbrief of het uitvoeren van bijpassende activiteiten.
Kosten per voorstelling vanaf € 625 bij meerdere voorstellingen tot: € 725,- voor een enkele voorstelling. Prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten. 

 

Bij boeking van meerdere voorstellingen (van dezelfde "titel"/voorstelling) op één of meerdere dagen en/of een combinatieboeking van Boompje Beestje en De Boomhut profiteert u van interessante kortingen. 

 

Neem vooral eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

(voor de regio Groningen) U kunt ook kiezen voor een breed milieueducatieproject van de Milieudienst / Groningen Schoon Dankzij Mij. In dat gesubsidieerde project is een voorstelling van De Dames Slier opgenomen, waardoor de financiële bijdrage voor scholen een stuk lager is.  

3 voorstellingen gevonden van De Dames Slier

Boompje Beestje

Boompje Beestje

De Dames Slier
Kindertheater
Mijn zus Valerie

Mijn zus Valerie

De Dames Slier
Duurzaamheid
De Boomhut

De Boomhut

De Dames Slier
Duurzaamheid
;